Izjava o varnosti z oceno tveganja za podjetja

Strokovno pripravljena in ustrezno revidirana izjava o varnosti z oceno tveganja je po zakonu obvezna za vse delodajalce, kar vključuje tako majhna kot velika podjetja, zavode, ustanove in samostojne podjetnike. Pri tem mora biti za vsako delovno mesto v podjetju urejena listina, ki določa ukrepe za odpravljanje nevarnosti na delovnem mestu z namenom zaščite zdravja delavcev.

Dokumentacijo pripravi delavec s strokovnim izpitom ali pa zunanja strokovna služba, ki je pooblaščena iz strani ministrstva in ima dovoljenje za delo po ZVZD-1. Takšno je tudi podjetje Projekt Varnost iz Ljubljane, ki zaposluje strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami, izjava o varnosti z oceno tveganja pa je izdelana zelo hitro in po ugodni ceni, pri čemer se prilagajajo potrebam strank.

Čemu je namenjena izjava o varnosti z oceno tveganja?

Dokument ni namenjen le temu, da zadosti zakonskim zahtevam, saj izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje preventivne ukrepe, ki preprečujejo, da bi se na določenem delovnem mestu zgodile poškodbe in nesreče, prav tako pa predvidi tudi poklicne bolezni, ki se lahko razvijejo čez čas. Pri tem sodeluje tudi izvajalec medicine dela, ki določi posebne zdravstvene zahteve.

varnost pri delu

S podpisom listine se delodajalec zaveže, da bo v podjetju implementiral vse potrebne ukrepe, ki jih vsebuje izjava o varnosti z oceno tveganja. Za delodajalca je prednost v temu, da s tem zmanjša število poškodb in bolniških odsotnosti iz dela zaradi poškodb. Dodatne stroške si lahko zmanjša tudi s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Kakšne ukrepe vsebuje izjava o varnosti z oceno tveganja?

Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti, ki jih mora delodajalec implementirati, so določeni individualno oziroma glede na specifično delovno mesto. Strokovni delavec določi ukrepe na podlagi prepoznavanja in odkrivanja nevarnosti, pri čemer ugotavlja tudi verjetnost nastanka nezgod pri delu. Nevarnosti ovrednoti in jih razvrsti v kategorije glede na verjetnost in resnost.

Nato strokovni delavec opredeli natančen načrt, pri čemer izjava o varnosti z oceno tveganja zajema postopke in procese za izvajanje varnostnih ukrepov. Pri tem procesu je najpomembnejša identifikacija nevarnosti, kot je na primer nevarnost zastrupitev, požarov, nevarnih snovi ter nevarnost ureznin in drugo.

Ostale vsebine, ki so zajete v listini

Dokumentacija, kot je izjava o varnosti z oceno tveganja, vsebuje tudi določila, na kakšne načine naj delodajalec obvešča delavce in jih usposablja za varno delo, ter kako naj organizira delovne procese, da se zaposlene zaščiti pred poškodbami. Prav tako je navedeno, kakšna materialna sredstva in opremo mora delodajalec svojim delavcem zagotoviti za varno delo.

Strokovno pripravljena izjava o varnosti z oceno tveganja vsebuje tudi zdravstvene zahteve, ki jih določi izvajalec medicine dela glede na specifično delovno mesto, ter obdobja znotraj katerih mora delodajalec napotiti delavce na zdravstvene preglede ter na izobraževanja za usposabljanje za varno delo. Če se pojavi nova nevarnost ali se spremenijo ravni nevarnosti, pa je potrebno listino obnoviti z novimi podatki in ukrepi.

Objave iz iste kategorije:

Scroll to Top