Streha naj bo izbrana v skladu z akti

Iz strešnih kritin sestavljena streha je pomembna, ker ščiti celoten objekt. Izbira kritine objekta od lastnika zahteva, da preuči v času zamenjave ali gradnje veljavne prostorske akte. Poleg teh je treba pri izbiri upoštevati lego gradbene parcele in vremenske razmere na tem območju. Objekt redko pokrije lastnik sam, temveč za to najame strokovnjaka ali strokovnjake, ki imajo za sabo več let izkušenj. Znanih je več vrst streh: enokapna, ravna, piramidasta, dvokapna in ukrivljena streha. Če ima streha le eno nagnjeno ploskev, lahko odteka voda v eno smer. Takšno pokrivalo objektu zagotavlja veliko svetlobe in izkoristek sončne energije ter moderen videz.

Naj se ne zadržuje voda na strehi

Kakovostna enokapna streha pomaga zmanjšati izgubo toplote. Poleg slednje obstaja še dvokapna, ki je v Sloveniji najpogosteje izbrana. Dvokapnica se deli na klasično in takšno, ki ima prirezane stranice. Ime dvokapnica je nastalo zato, ker takšno pokrivalo sestoji iz dveh strešin, ki omogočata odtekanje vode v dveh smereh. Na to, kakšna streha se izbere, vplivajo predvsem vremenske razmere na področju, kjer se objekt nahaja. Na določenih območjih pade več padavin, zato obstaja nevarnost, da bi se voda zadrževala na površini pokrivala. Zadrževanje vode lahko povzroči škodo, kot je na primer zmanjšana vodoodpornost.

Enokapna ali večkapna streha? Izberite kvalilteto!

Streha z različnim številom strešnikov

Obstaja še več različnih vrst kritin objektov, ki se med seboj ločujejo glede na to, koliko strešin jih sestavlja. Streha objekta je tako lahko štirikapna, šotorasta, mansardna in križna. Štirikapna po navadi pokriva pravokoten objekt in je sestavljeno iz štirih strešin, kot pove že ime. Šotorasta streha nudi zaščito objektu kvadrataste oblike in je prav tako sestavljena iz štirih strešin. Razlika med štirikapno in šotorasto je v tem, objekt katere oblike pokrivata in med tem, ali ima objekt sleme. Mansardna streha ščiti objekt s starešinama z različnima naklonoma. Križna pa ščiti objekt s kvadratastim tlorisom in je sestavljena iz dveh slemen pravokotne oblike. Izbira pokrivala za zaščito je pestra, na odločitev pa vplivajo območje in vremenske razmere ter želeni videz objekta.

Želite urediti okolico hiše z naravnim kamnom? Če naravni kamen primerno vzdržujemo, bo izgledal čudovito več desetletij. V večini primerov ga moramo samo občasno očistiti.

Objave iz iste kategorije:

Scroll to Top